Emanuele Dessì

Emanuele Dessì

Cicale a Fonni

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

Il porto delle beffe

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

La lezione del Prosecco

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

Le strade dell'inferno

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

Il Municipio è un fortino

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

Illusioni al decollo

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

Quella storia da riscrivere

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

Nara cixiri! Ti salveresti?

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

Lo sfinimento arma politica

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

Salvini dixit: quindici minuti

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

Quaranta notti

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

Il tempo delle scelte

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

Quei sindaci samurai

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

La certezza delle regole

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

Un quarto d'ora

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

Il dovere di scegliere

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

Quelle strade tortuose

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

Elettori in vela

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

Politica senza energia

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

Chi scegliere? Auguri

Emanuele Dessì