Emanuele Dessì

Emanuele Dessì

Bazooka e moschetti

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

Non è un passo di carica

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

La quaresima dei vaccini

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

Solo nebbia all'orizzonte

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

Le (5) stelle d'Europa

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

Un Paese da Recovery

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

Sayonara, nucleare

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

2021, l'anno del secco

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

La corte dei miracoli

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

Quel rosso vergogna

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

La cometa di Lula

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

Il dolore e la rabbia

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

La lezione delle urne

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

Dad, lezioni di incapacità

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

Democrazia e virus

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

Attaccati alla bombola

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

Fratellastri d'Italia

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

Retromarce di Stato

Emanuele Dessì
Emanuele Dessì

Su cavunu e s'aligusta

Emanuele Dessì