venerdì
07
feb
ore 20:30 blu bar Blu Bar
2 - 2
 
Shardana shardana
  ore 20:30 la matita La Matita
0 - 0
 
Silì sil
  ore 20:30 santa giusta Santa Giusta
4 - 1
 
Donigala donigala
lunedì
10
feb
ore 20:30 cr vitasol CR Vitasol
0 - 0
 
Eleonora eleonora
  ore 20:30 delor a Delor A.
4 - 1
 
S'Istella s istella
  ore 20:30 palmas Palmas
5 - 1
 
InterXavier interxavier
martedì
11
feb
ore 20:30 artigiani Artigiani
3 - 3
 
A.Pinna a pinna
  ore 20:30 sporting Sporting
2 - 1
 
Avis Samugheo avis samugheo